Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.03: Differansen mellom to heltall.

Navn: Differanse.java

Lag et program som ber om og leser inn to heltall. Programmet skal deretter regne ut differansen mellom de to tallene og skrive ut svaret. Her er et eksempel på hvordan en kjøring av programmet kan se ut:

Oppgi verdien til x: 
> 25
Oppgi verdien til y: 
> 19
Differansen mellom x og y er 6.

Du behøver ikke tenke på at det første tallet kan være mindre enn det andre. Det er ikke nødvendig å regne ut absoluttverdien av differansen (men prøv gjerne å finne ut hvordan det gjøres, dersom du ønsker en ekstra utfordring).

Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class Differanse {
  public static void main(String[] args) {
    //Deklarerer variabler
    String lest;
    int x;
    int y;

    //Oppretter scanner for aa lese inn fra tastatur.
    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Oppgi verdien til x:");
    lest = tastatur.nextLine(); //oppdaterer verdien til lest.
    x = Integer.parseInt(lest); //konverterer fra String til int.

    System.out.println("Oppgi verdien til y:");
    lest = tastatur.nextLine(); //oppdaterer verdien til lest.
    y = Integer.parseInt(lest); //konverterer fra String til int.

    System.out.println("Differanse mellom x og y er " + (x-y));
  }
}

Merk at vi her gjenbruker variabelen lest for å lese inn både x og y . Vi kunne også hatt to String-variabler for lesing, eller droppet det helt, og heller brukt Integer.parseInt() direkte på input fra bruker.