Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

BIOS1100

Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

IN1000

Introduksjon til objektorientert programmering (Python)

in1010

Objektorientert programmering (ny emnekode fra vår 2018)

inf1000

Grunnkurs i objektorientert programmering.

inf1001

Grunnkurs i objektorientert programmering (med Python)

inf1010

Objektorientert programmering

infx1005

Trening på Java for studenter fra INF1001 og INF1100 (Python-emner) før start på INF1010

xgt1000

Test