Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

BIOS1100

Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

IN1000

Introduksjon til objektorientert programmering (Python)

in-kjm1900

IN-KJM1900 høst 2019

in1010

IN1010 vår 2021- Objektorientert programmering

in1140

Introduksjon til språkteknologi

in2110

Språkteknologiske metoder

inf1000

Grunnkurs i objektorientert programmering.

inf1001

Grunnkurs i objektorientert programmering (med Python)

inf1010

Objektorientert programmering

infx1005

Trening på Java for studenter fra INF1001 og INF1100 (Python-emner) før start på INF1010

profag:u

Oppgaver til ProFag:U

profag:vgs

Oppgaver til ProFag:VGS